Kalendarz imienin

Podaj imię

22

lipca
Bolesławy

28

listopada
Lesławy

19

sierpnia
Bolesława

28

listopada
Lesława